Twierdza

Śmiałkowie podzieleni na 8 drużyn wyruszają na spotkanie z przygodą, każda z nich otrzymuje mapę fortu oraz miejsca, które należy odnaleźć. Każda z grup zostaje odpowiednio oznakowana, z każdej wyłoniony zostaje strażnik sakwy, który czuwa nad zdobytymi dobrami i wskazówkami oraz podejmuje decyzje dotyczące działania całej grupy. To on wyznacza reprezentantów i zawodników wykonujących zadania.

Celem działań jest złamanie szyfru i zdobycie twierdzy, a uczynić to można jedynie wygrywając z czasem, a ponieważ czas to pieniądz ? w konsekwencji liczyć się będzie złoto, szczęście i 8 tajemniczych kluczy.

W przypadku niewykonania przez grupę któregoś z zadań, wyznaczony przez strażnika sakwy śmiałek udaje się do Mędrca i tam rozwiązuje jedną z zagadek, rozwiązanie jej przybliża grupę do zdobycia kolejnego klucza, jeśli jednak jej nie rozwiąże ? mędrzec postawi przed nim kolejne zadanie lub zażąda zapłaty...

Imprezy integracyjne
Imprezy w plenerze:
Imprezy firmowe
Ambiente
Budy Michałowskie 72 | 96-316 | Międzyborów | tel. 695 351 513, e-mail: biuro@imprezy-integracyjne-ambiente.pl
Adres do korespondencji: Al.Krakowska 82, 02-256 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2014 Ambiente Marzena Tomasik