Operacja Rekrut Czyli WWT (Wojskowy Wieczór Tematyczny)

Od dnia 01.01.2013r. każdy obywatel UE płci męskiej i damskiej obowiązany jest przynajmniej raz w życiu przejść jednodniowe przeszkolenie wojskowe. W razie W oczywiście. Operację nadzoruje Dowódca Uzbrojenia Polskiej Armii (D.U.P.A.) ppłk Szczepan Szuja.

To co czeka poborowych jest kwintesencją tego, co w wojsku najpiękniejsze:

  • Braterstwa Broni.
  • Hartu ducha i kondycji ciała (w myśl hasła ?w zdrowym ciele zdrowe ciele?).
  • Wysokiej kultury osobistej.
  • A przede wszystkim

  • Wojskowego poczucia humoru.

Na samym wstępie, ze swoistym wdziękiem powita poborowych ppr Mariola Rykoszet, która przedstawi zgromadzonym Sztabowy Plan Operacji. Na Uczestników czeka wiele zadań min. konkurs piosenki marszowej, maskowanie, kompania karna, misja pokojowa?.. A na zakończenie - Festiwal Piosenki Żołnierskiej ? Wojskowe Karaoke

Imprezy integracyjne
Imprezy w plenerze:
Imprezy firmowe
Ambiente
Budy Michałowskie 72 | 96-316 | Międzyborów | tel. 695 351 513, e-mail: biuro@imprezy-integracyjne-ambiente.pl
Adres do korespondencji: Al.Krakowska 82, 02-256 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2014 Ambiente Marzena Tomasik